Sản phẩm

Bộ tượng pháp

Tượng Tôn Phật Di Lặc nghệ thuật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

3,689,000 ₫

Tượng Tôn Phật Di Lặc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tôn Phật DILAC 1 vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Tôn Phật DILAC 1 vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng phật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

16,800,000 ₫

Tượng phật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Bồ Tát ba đầu nghìn tay, nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng...

32,000,000 ₫

Tượng Bồ Tát ba đầu nghìn tay, nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Tôn Phật DILAC vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Tượng Tôn Phật DILAC vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tôn Phật DILAC kéo bao tài lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Tôn Phật DILAC kéo bao tài lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

6,800,000 ₫

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ...

6,800,000 ₫

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Tượng pháp Tiểu Đồng cưỡi voi vẽ và phủ kín vàng 24k

6,800,000 ₫

Tượng pháp Tiểu Đồng cưỡi voi vẽ và phủ kín vàng 24k

Mua hàng

Bộ đồ uống

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

6,800,000 ₫

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

Mua hàng

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

12,800,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

Mua hàng

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

1,200,000 ₫

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

Giá bán 1 bộ là 21,890,000đ/bộ 16 sản phẩm

Mua hàng

Ấn rượu, bình rượu, nậm rượu phủ kín vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống chén rượu, ly rượu và các loại ấm rượu, bình rượu, nậm rượu

Mua hàng

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Giá 11,800,000đ/bộ 15 sản phẩm

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

11,800,000 ₫

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

Gía 11,800,000đ/bộ gồm 11 sản phẩm 

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

Mua hàng

Bộ đồ ăn

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

21,800,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

 

Mua hàng

Bát đĩa đựng Salat (dáng bông sen) phủ kín vàng kim 24K (Lòng...

1,290,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 18,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bát kiểu dáng thoi vàng phủ kín vàng kim 24K

1,200,000 ₫

Bát kiểu dáng thoi vàng phủ kín 24K

Bát hình thoi vàng tạo cảm hứng khi ăn uống được vui vẻ hơn. 

Vui vẻ hơn tiết dịch mật nhiều hơn, khí hóa thức ăn tốt hơn

Chống lắng đọng, giám sinh khí hư

Khí huyết thông 100 bệnh đều khỏi

Mua hàng

Bát tô và đĩa kê phủ vàng 24K (bộ gồm 2 sản phẩm)

2,890,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k (bộ 2 sản phẩm)

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 18,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ đồ ăn vẽ và phủ vàng 24K (bát cơm và đĩa kê: 2 SP)

1,690,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k: bộ gồm 32 sản phẩm

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 18,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng 24k (ấm mắm có nắp)

690,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 18,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ ăn vẽ và phủ vàng 24k (bát tô và đĩa kê: 2...

2,890,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 18,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng