Sản phẩm

Bộ tượng pháp

Tượng Tôn Phật Di Lặc nghệ thuật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

3,689,000 ₫

Tượng Tôn Phật Di Lặc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tôn Phật DILAC 1 vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Tôn Phật DILAC 1 vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng phật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

16,800,000 ₫

Tượng phật vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Bồ Tát ba đầu nghìn tay, nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng...

32,000,000 ₫

Tượng Bồ Tát ba đầu nghìn tay, nghìn mắt vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tượng Tôn Phật DILAC vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Tượng Tôn Phật DILAC vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Tôn Phật DILAC kéo bao tài lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Tôn Phật DILAC kéo bao tài lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

6,800,000 ₫

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ...

6,800,000 ₫

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Tượng pháp Tiểu Đồng cưỡi voi vẽ và phủ kín vàng 24k

6,800,000 ₫

Tượng pháp Tiểu Đồng cưỡi voi vẽ và phủ kín vàng 24k

Mua hàng

Bộ Quà tặng

Bình nước - Ca nước mạ vàng

3,600,000 ₫

Bình hút lộc: Thuận buồm xuôi gió

Kết tinh chủ yếu trên 82% là ngọc thạch anh, có tên khoa học là Sio2

Được vẽ, và phủ kín vàng kim 24k của Đức Heraeus

Mua hàng

Bộ ba bình hút lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24K

56,000,000 ₫

Bộ ba Bình Hút Lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24K. 

Tam Bảo siêu năng lượng, tài lộc đến nhà.

Mua hàng

Bình Hút Lộc hoa văn nổi phủ kín vàng kim 24K

18,900,000 ₫

Bình Hút Lộc phủ kín vàng 24K, nơi hội tụ linh khí đất trời, và tài lộc may mắn cho người có đủ Phước duyên.

 

Mua hàng

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

6,800,000 ₫

Đôi tượng ông Voi dâng thoi vàng vẽ và phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ...

6,800,000 ₫

Pho tượngTôn Phật DILAC hoan hỷ, tượng Tôn Ngộ Không vẽ phủ kín vàng kim 24K

Mua hàng

Bình Hút Lộc

Bình Hút Lộc mạ vàng khắc hoa văn nổi: Thuận buồm xuôi gió

Bình hút lộc: Thuận buồm xuôi gió

Kết tinh chủ yếu trên 82% là ngọc thạch anh, có tên khoa học là Sio2

Được vẽ, và phủ kín vàng kim 24k của Đức Heraeus

Mua hàng

Bình Hút Lộc Tròn: Được vẽ và phủ kín vàng kim 24k của Đức...

11,800,000 ₫

Bình Hút Lộc Tròn

Chủ yếu kết tinh từ ngọc thạch anh, có tên khoa học là Sio2

Được vẽ và phủ vàng kim 24karat của Đức Heraeus

Mua hàng

Bình hút lộc Ngọc Kim: Vẽ và phủ kín vàng kim 24k của Đức...

18,600,000 ₫

Bình hút lộc Ngọc kim: Ngọc biểu trưng cho âm, Vàng biểu trưng cho dương là hai hạt "âm dương" quang trọng nhất trong ngũ hành

Kết tinh chủ yếu là ngọc Thạch anh có tên khoa học là Sio2

Được vẽ và phủ kín vàng kim 24k của Đức Heraeus

Mua hàng

Bình Hút Lộc Tròn Trạm Khắc Nổi Công Phượng

18,600,000 ₫

Bình hút lộc Nason kế thừa và phát huy tinh hoa ngàn đời

Kết tinh chủ yếu ngọc thạch anh(Sio2)

Vẽ và phủ kín vàng 24k của Đức Heraeus

Mua hàng

Bình Hút Lộc trạm khắc hoa văn nổi Mã Đáo Thành Công và...

18,600,000 ₫

Bình Hút Lộc 

Chủ yếu kết tinh từ ngọc thạch anh, có tên khoa học là Sio2

Được vẽ và phủ vàng kim 24karat của Đức Heraeus

Mua hàng

Bộ phong thủy năng lượng

Bộ Ba: Giao Long Hí Thủy được vẽ và phủ vàng kim 24k của...

Bộ Ba TRÙM QUA TAM THẾ: Giao Long Hí Thủy được vẽ và phủ kín vàng kim 24k của Đức Heraeus

Kết tinh chủ yếu trên 82% là ngọc thach anh, có tên khoa học Sio2

Là bộ sản phẩm mạnh nhất trong Tam thế "Thiên, Địa, Nhân" là vật phẩm phong thủy cao cấp

Gia tăng năng lượng và gìn giữ quyền lực vững bền

Mua hàng

Bộ giao long hý thủy ngọc kim

168,000,000 ₫

Bộ phong thủy năng lượng ngọc kim

kết tinh trên 80% là ngọc thạch anh (Sio2)

Được vẽ và phủ kín vàng kim 24karat của Đức Heraeus

 

Mua hàng

Bộ ba bình hút lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24K

56,000,000 ₫

Bộ ba Bình Hút Lộc vẽ và phủ kín vàng kim 24K. 

Tam Bảo siêu năng lượng, tài lộc đến nhà.

Mua hàng

Bình Hút Lộc hoa văn nổi phủ kín vàng kim 24K

18,900,000 ₫

Bình Hút Lộc phủ kín vàng 24K, nơi hội tụ linh khí đất trời, và tài lộc may mắn cho người có đủ Phước duyên.

 

Mua hàng

Bộ Thờ cúng

Bộ đồ thờ: Ngũ Sự - Ngũ Linh gồm 18 sản phẩm

218,000,000 ₫

Gốm sứ tâm linh Nason

Kết tinh chủ yếu ngọc thạch anh có tên khoa học là "Sio2"

Được vẽ và phủ vàng kim 24karat của Đức Heraeus

Mua hàng

Bộ ngũ sự vẽ chàm kim 24karat (bộ có 18 sản phẩm)

21,800,000 ₫

Bộ ngũ sự vẽ chàm kim gồm 15 sản phẩm/bộ

Mua hàng

Bộ ngũ sự ngọc kim 18 sản phẩm vàng kim 24k (18 SP cho 1 bộ)

58,800,000 ₫

Bộ ngũ sự ngọc kim 15 sản phẩm vẽ vàng kim 24k

Mua hàng

Bộ đồ uống

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

6,800,000 ₫

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

Mua hàng

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

12,800,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

Mua hàng

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

3,300,000 ₫

3,600,000 ₫

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

Giá bán 1 bộ là 21,890,000đ/bộ 16 sản phẩm

Mua hàng

Ấn rượu, bình rượu, nậm rượu phủ kín vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống chén rượu, ly rượu và các loại ấm rượu, bình rượu, nậm rượu

Mua hàng

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Giá 11,800,000đ/bộ 15 sản phẩm

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

11,800,000 ₫

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

Gía 11,800,000đ/bộ gồm 11 sản phẩm 

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

Mua hàng

Bộ trà trơn phủ kín vàng kim hai lớp 24k 15 sản phẩm/bộ

12,890,000 ₫

Bộ gồm có 15 sản phẩm/bộ (Hoa văn vẽ tay, Đẳng cấp, Bộ đồ uống). Tích hợp năng lượng sống, niềm hạnh phúc, và giá trị sản phẩm đồ uống.

Mua hàng

Bộ đồ ăn

Bộ đồ ăn phủ vàng kim 24k (bộ 26 sản phẩm)

21,800,000 ₫

Ngồi mát ăn bát vàng là ước mơ của mọi người xuyên suốt bao đời nay.

Giờ bạn ăn bát vàng, sẽ được ngồi mát, với cuộc sống thăng hoa, khỏe mạnh, hạnh phúc, ăn ngon miệng với bộ độ ăn phủ vàng Nason.

Mua hàng

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

21,800,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

 

Mua hàng

Bát đĩa đựng Salat (dáng bông sen) phủ kín vàng kim 24K (Lòng...

3,290,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 38,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bát kiểu dáng thoi vàng phủ kín vàng kim 24K

2,682,000 ₫

Bát kiểu dáng thoi vàng phủ kín 24K

Bát hình thoi vàng tạo cảm hứng khi ăn uống được vui vẻ hơn. 

Vui vẻ hơn tiết dịch mật nhiều hơn, khí hóa thức ăn tốt hơn

Chống lắng đọng, giám sinh khí hư

Khí huyết thông 100 bệnh đều khỏi

Mua hàng

Bát tô và đĩa kê phủ vàng 24K (bộ gồm 2 sản phẩm)

5,890,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k (bộ 2 sản phẩm)

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 38,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ đồ ăn vẽ và phủ vàng 24K (bát cơm và đĩa kê: 2 SP)

18,900,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k: bộ gồm 32 sản phẩm

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 38,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng 24k (ấm mắm có nắp)

18,900,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 38,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng

Bộ sản phẩm đồ ăn vẽ và phủ vàng 24k (bát tô và đĩa kê: 2...

5,890,000 ₫

Bộ đồ ăn vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Chỉ có vàng mới đi qua được lửa "lửa thử vàng, gian nan thử sức"

Vàng mới hấp thụ năng lượng tích cực của vũ trụ nhân sinh tốt nhất

Vàng trong khoa học để phát sinh và bắt sóng vô tuyến

Vàng còn biểu trưng, thu hút thiện nghiệp. Tích thiện cho người dùng

Giá bán 38,900,000đ/Một bộ gồm 32 sản phẩm ngọc bọc vàng vừa sang vừa quí

Mua hàng