Sản phẩm

- 0%

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

6,800,000 ₫

Bộ rượu phủ kín vang kim 24k

Mua hàng
HOT

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

12,800,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng 24k

Mua hàng
HOT

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

3,300,000 ₫

3,600,000 ₫

Chén trà Hoàng đế phủ kín vàng kim 24k

Giá bán 1 bộ là 21,890,000đ/bộ 16 sản phẩm

Mua hàng
HOT

Ấn rượu, bình rượu, nậm rượu phủ kín vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống chén rượu, ly rượu và các loại ấm rượu, bình rượu, nậm rượu

Mua hàng
HOT

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

12,890,000 ₫

Bộ trà vua vẽ và phủ kín vàng kim 24k

Giá 11,800,000đ/bộ 15 sản phẩm

Mua hàng
HOT

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

12,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống phủ kín vàng kim 24k

Mua hàng
HOT

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

11,800,000 ₫

Bộ bình rượu sang trọng phủ kín vàng kim 24k

Gía 11,800,000đ/bộ gồm 11 sản phẩm 

Mua hàng
HOT

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

11,800,000 ₫

Bộ sản phẩm đồ uống ngọc bọc vàng 24k

Mua hàng
HOT

Bộ trà trơn phủ kín vàng kim hai lớp 24k 15 sản phẩm/bộ

12,890,000 ₫

Bộ gồm có 15 sản phẩm/bộ (Hoa văn vẽ tay, Đẳng cấp, Bộ đồ uống). Tích hợp năng lượng sống, niềm hạnh phúc, và giá trị sản phẩm đồ uống.

Mua hàng