GỐM SỨ TÂM LINH NASON

Bộ Giao long hý thủy vẽ và phủ kín vàng 24karat